Doradztwo

Oferuję również usługi w zakresie doradztwa i pomocy w formalnościach. Pomogę w wypełnianiu formularzy, napisaniu życiorysów i listów motywacyjnych oraz udzielę odpowiedzi na pisma urzędowe, itp.