Korekta i weryfikacja tłumaczeń

Korekta tekstów obejmuje sprawdzenie ostatecznej wersji tekstu przed jego publikacją lub wydrukiem. W trakcie weryfikacji tłumaczenia, otrzymany tekst sprawdzany jest pod kątem gramatycznym, ortograficznym, interpunkcyjnym, merytorycznym oraz zgodności z oryginałem. Dzięki pracy weryfikatora mają Państwo pewność, że przetłumaczony tekst pozbawiony jest wad oraz nieścisłości, które mogłyby wpłynąć na poprawne zrozumienie tekstu przez odbiorcę.

 

Dzięki usłudze weryfikacji i korekty tłumaczenia minimalizujemy ryzyko popełnienia błędów w jego treści.