Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

1. Ogólne wskazówki dotyczące ochrony danych dla klientów i zainteresowanych
1.1. Niniejszym pragniemy poinformować Państwa o poborze danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Za dane osobowe uważa się przy tym wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. jej nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, zachowanie użytkownika.

 

2. Dane administratora
2.1. Administratorem jest zleceniobiorca
Joanna Maciewitz
tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Sonnenleite 10
84048 Mainburg
tel. +49 1577 2534391
info@joma-uebersetzungen.de

 

3. Jakie dane są przetwarzane?
3.1. Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe wynikające z wypełnienia obowiązków umownych ze względu na działalność jako tłumacz przysięgły, tzn. podstawowe dane osobowe (nazwisko, adres), dane komunikacyjne (telefon, e-mail) oraz dane informacyjne każdego rodzaju zawarte w dokumentach powierzonych przez zleceniodawcę w celu przetłumaczenia.

 

4. Cel przetwarzania danych
4.1. Dane przetwarzane są zgodnie z Unijnym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) i niemiecką ustawą federalną o ochronie danych osobowych (BDSG), a także jeżeli Państwo wyrazicie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przyjętych zleceń/przyjętego zlecenia (art. 6 ust. 1a i b RODO).
4.2. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać. Wycofanie ma skutek dopiero w przyszłości i nie narusza zgodności z prawem przetwarzanych danych do momentu wycofania zgody.
4.3. Do Państwa danych dostęp ma administrator, który ponadto zgodnie z bawarską ustawą w sprawie publicznego powołania i ogólnego zaprzysiężenia tłumaczy ustnych i pisemnych (ustawa w sprawie tłumaczy) zobowiązany jest do obowiązku zachowania tajemnicy i poufności.
4.4. Innymi odbiorcami danych mogą być te podmioty, dla których wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie danych.

 

5. Przekazywanie danych do innych państw
5.1. Przekazywanie danych do państw Unii Europejskiej ma miejsce jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji Państwa zlecenia/zleceń oraz o ile uzyskałam w tym celu Państwa zgodę.
5.2. Dane nie będą przekazywane do państw poza Unią Europejską.
5.3. Dokumenty zawierające dane informacyjne, które zostały mi powierzone przez zleceniodawcę w celu przetłumaczenia, wydawane zleceniodawcy są wyłącznie osobiście lub doręczane drogą pocztową, chyba że ich przekazanie ma nastąpić w inny sposób na wyraźne życzenie i odpowiedzialność zleceniodawcy i na co wyraża on zgodę.

 

6. Przechowywanie danych
6.1. Państwa dane osobowe będą tak długo przechowywane, jak długo niezbędne jest to do spełnienia obowiązków wynikających ze zleceń/ze zlecenia oraz obowiązków ustawowych.
6.2. Gdy dane do spełnienia obowiązków umownych lub ustawowych staną się zbędne, będą regularnie usuwane, chyba że ich dalsze przetwarzanie nieodzowne jest do wypełnienia prawnopodatkowych obowiązków przechowywania zgodnie z niemiecką ordynacją podatkową (AO).
6.3. Podstawowe dane osobowe oraz dane komunikacyjne zainteresowanych, z którymi nie doszło do zawarcia umowy-zlecenia, będą usuwane natychmiast.

 

7. Prawa osób, których dane dotyczą
7.1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji (Art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (Art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (Art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (Art. 18 RODO), prawo do sprzeciwu (Art. 21 RODO) i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO).

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie
8.1. Państwa dane nie są przetwarzane automatycznie, nie stosuje się profilowania.

 

9. Formularz kontaktowy
9.1. W przypadku przesłania nam zapytania poprzez formularz kontaktowy, to dane z takiego formularza łącznie z podanymi danymi kontaktowymi zostaną przez nas zapisane na wypadek kolejnych zapytań. Dane te nie zostaną przekazane dalej bez Państwa zgody.

 

10. Użycie ciasteczek
10.1. Strony internetowe używają częściwo tzw. ciasteczek. Służą do tego, żeby naszą ofertę uczynić bardziej przyjazną w obsłudze, efektywniejszą oraz bezpieczniejszą. Ciasteczka (cookies) to małe pliki tekstowe, które gromadzą się na komputerze i które zapisuje Państwa przeglądarka. Większość używanych przez nas ciasteczek to tzw. „Session-Cookies“. Usuną się automatycznie natychmiast po zakończeniu odwiedzin. Cookies nie wywołują na komputerze szkód i nie zawierają wirusów.

 

11. Stosowanie Google Analytics i Google Remarketing
11.1. Ta strona wykorzystuje narzędzia: Google Analytics i Google Remarketing. Są to usługi firmy Google Inc. („Google”). („Google”). Google wykorzystuje „cookie” („ciasteczka”), pliki tekstowe, zapisywane na komputerze klienta i umożliwiające analizę wykorzystania strony. Informacje generowane przez cookie o wykorzystaniu tej strony przez klienta (łącznie z adresem IP) są przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. Adres IP jest następnie skracany przez Google o trzy ostatnie pozycje, jednoznaczne przyporządkowanie adresu IP jest już niemożliwe. Google przestrzega przepisów o ochronie danych umowy „US-Safe-Harbor” i jest zarejestrowana w programie „Safe Harbor” amerykańskiego ministerstwa handlu.
11.2. Google posłuży się tą informacją do oceny użytkowania przez klienta strony internetowej, aby zestawić raporty o aktywności sieciowej dla zarządcy strony oraz świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz internetu. Google prześle te informacje, w razie potrzeby, stronie trzeciej, o ile jest to nakazane prawnie lub o ile strony trzecie przetwarzają takie dane na zlecenie Google. Tak otrzymane dane przetważamy, gdy wyrazicie Państwo zgodę zdognie z art. 6 ust. 1a) RODO.
11.3. Google w żadnym razie nie łączy Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Gromadzeniu i zapisowi danych można w każdej chwili sprzeciwić się ze skutkiem na przyszłość. Używanie cookie przez Google można w każdej chwili wyłączyć, wywołując stronę wyłączania reklamy Google. Alternatywnie, użytkownicy mogą wyłączyć stosowanie cookie przez oferentów trzecich, wywołując stronę dezaktywacji inicjatywy reklamy sieciowej.
11.4. Zwracamy jednak uwagę na to, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej strony będzie można w pełni wykorzystać.
11.5. Gromadzeniu i zapisowi danych można w każdej chwili sprzeciwić się ze skutkiem na przyszłość.